Dekret Serca, Głowy i Ręki Wniebowstąpiony Mistrz El Morya


DEKRETY
SERCA, GŁOWY
I RĘKIDedykacja
„Wygłosisz dekret i stanie się tobie!”

W każdej chwili swego życia, człowiek tworzy własną przyszłość. Życie, które jest darem Bożym, bez przerwy działania, aby zaspokoić wysłowione czy też skrywane pragnienia człowieka. Ludzkie myśli i uczucia są same w sobie dekretami, które niechybnie i sprawiedliwie przynoszą owoce według ich rodzajów: radość lub smutek.
Mimo, że ludzie otoczeni są morzem mądrością, większość z nich tworzy w niewiedzy.
Dlatego też ich życie jest mieszaniną zarówno dobrego, jak i złego, chaotycznym odzwierciedleniem tak zwanego koła fortuny.
Wierząc, że prawi mężczyźni i kobiety chcą się wyzwolić z narzuconych przez siebie pęt i pozbawiliby się nieszczęściem nacechowanym ludzkich myśli i uczuć- długo noszonych, lecz nie uleczonych – ofiaruję światu te dekrety w słońcu boskiej miłości i światła.
Stałe i pilne ich stosowanie zasieje nasiona łaski i kiełki miłosierdzia na zawsze płodnym gruncie ludzkiej świadomości. Te z kolei staną się plonem nowego życia, osobistym plonem harmonii i obfitości, szybko pojawiającym się z twym wołaniem: poprzez indywidualny rozwój i poszerzeniem świętego Bożego ognia.
Tak jak balsam z Gileady te dekrety namaszczą umęczone dusze dzieci ziemi i połączą ludzkie serca z zastępami wniebowstąpionymi, powodując zjednoczenie ludzkiego Boskiego rodzaju w jedną rodzinę, która jest w stanie i która nigdy nie zawodzi.
Spełniając codzienne rytuały inwokacji i dekretu, przyjmij moje błogosławieństwo Udzielone osobiście z Siedziby Woli Bożej, tu w Dareeling, w imieniu Wielkiego Białego Braterstwa- z serca, głowy i ręki.

IAM
ELMORYA
Vondir!
TUBA ŚWIATŁA

Umiłowana jasna Obecność JAM JEST,
Opieczętuj mnie twą tubą światła
Z płomienia wniebowstąpionego mistrza
Wezwanego teraz w imię Boże.
Niech utrzymuje mą świątynię wolną
Od wszelkiej niezgody płynącej do mnie

JAM JEST tym, który wzywa fioletowy ogień
By spalił i przemienił wszelkie pragnienie,
Płonąc wciąż w imię wolności
Aż JAM JEST jedynym z fioletowym
płomieniem.

PRZEBACZENIE

JAM JEST działającym tu przebaczeniem,
Usuwam wszelkie zwątpienie i strach
Na zawsze uwalniam ludzi
Skrzydłami kosmicznego zwycięstwa.

JAM JEST tym, który woła z pełną mocą
O przebaczenie w każdej chwili;
Na wszelkie życie wszędzie
Wylewam łaskę przebaczeniaFIOLETOWY OGIEŃ

Serce
Fioletowy ogniu, Boska miłości,
Płoń w sercu mego wnętrzu!
Tyś miłosierdziem wiecznie prawdziwym.
Utrzymuj mnie zawsze w harmonii z tobą.

Głowa
JAM JEST światłem, O Chryste, we mnie,
Na zawsze wyzwól mój umysł;
Fioletowy ogniu, jaśniej wiecznie
W głębinach mego umysłu.

Boże, który dajesz mi chleb powszedni,
Fioletowy ogniem wypełnij mą głowę
Aż twój blask w niebiański sposób
Uczyni mój myśl umysłem światła.

Ręka
JAM JEST ręką Boga w działaniu,
Codziennie odnoszę zwycięstwo;
Mej czystej duszy sprawia zadowolenie
Kroczenie Drogą Środka.OBFITOŚĆ

JAM JEST wolny od strachu i
wątpliwości,
Odrzucam niedostatek i nędzę,
Wiedząc już, że wszelka dobra obfitość
Zawsze spływa z wysokości.
JAM JEST ręką Bożej fortuny.
Wylewam skarby świata,
Otrzymuję teraz wszystko,
By zaspokoić każdą potrzebę życia.
DOSKONAŁOŚĆ

JAM JEST Życiem Boskiego
kierownictwa
Zapal twe światło prawdy we mnie.
Zogniskuj tu pełną Bożą doskonałość,
Uwolnij mnie od wszelkiej niezgody.

Utrzymuj mnie zawsze zakotwiczonego
W sprawiedliwości twego planu-
JAM JEST Obecnością doskonałości
Żyjąc życiem Boga w człowieku!


PRZEMIENIENIE

JAM JEST tym, który zmienia wszystkie szaty
Stare- na jasny nowy dzień;
Ze słońcem zrozumienia
JAM JEST tym, który świeci przez całą drogę

JAM JEST Światłem wewnątrz, na zewnątrz;
JAM JEST Światłem wszędzie wokół.
Wypełnij, uzdrów, oczyść mnie!
Aż orzekną żem przemieniony:
JAM JEST tym, który świeci jak Syn,
JAM JEST tym, który świeci jak Słońce!ZMARTWYCHSTANIE

JAM JEST Płomieniem zmartwychwstania
Płonącym czystym światłem Bożym we mnie.
Teraz JAM JEST tym, który wznosi każdy
atom,
Od wszelkiego cienia JAM JEST Wolny.
JAM JEST Światłem pełnej Bożej obecności,
JAM JEST tym, który żyje zawsze wolny.
Teraz Płomień wiecznego życia
Wznosi się ku zwycięstwu.


WNIEBOWSTĄPIENIE

JAM JEST światłem wniebowstąpienia
Zwycięstwem swobodnie płynącym,
Wszelkie Dobro zdobyte wreszcie
Na całą wieczność.

JAM JEST światłem, całe brzemię zniknęło.
W powietrze się wznoszę;
Na wszystkich zlewam z pełnią Bożą mocą
Mą cudowną pieśń pochwalną.

Witajcie wszyscy! JAM JEST Chrystus żywy
Zawsze miłujący.
Wyzwolony już w pełni Bożej mocy,
JAM JEST płonącym słońcem!


OBECNOŚĆ JAM JEST, TYŚ MISTRZEM!

Obecność JAM JEST, Tyś jest Mistrzem,
Obecność JAM JEST, toruj drogę!
Niech Twe Światło i pełna Moc
Zawładnie Tu w tej pełnej godzinie!
Napełnij mistrzostwem Zwycięstwa,
Zapłoń niebieską błyskawicą, zapłoń Twą
substancją!
Zstąp w formie,
Zapłonęła i przemieniła ziemię!


JAM JEST fioletowym płomieniem

JAM JEST fioletowym płomieniem
Działającym we mnie teraz
JAM JEST fioletowym płomieniem
Światłu jedynie się kłaniam
JAM JEST fioletowym płomieniem
W potężnej kosmicznej mocy
JAM JEST światłem Boga
Świecącym w każdej chwili
JAM JEST fioletowym płomieniem
Jaśniejącym jak słońce
JAM JEST świętą Bożą mocą
Uwalniając każdego.


Przemieniające afirmacje Jezusa Chrystusa

JAM JEST KTÓRY JAM JEST*
JAM JEST otwartymi drzwiami, których żaden
człowiek zamknąć nie może
JAM JEST światłością, która oświeca każdego
człowieka, gdy na świat przychodzi
JAM JEST drogą
JAM JEST prawdą
JAM JEST życiem
JAM JEST zmartwychwstaniem
JAM JEST wniebowstąpieniem w światło
JAM JEST spełnieniem wszystkich moich
potrzeb i wymagań chwili
JAM JEST obfitością zlewaną na wszystkie życie
JAM JEST doskonałym wzrokiem i słuchem
JAM JEST przejawioną doskonałością istnienia
JAM JEST bezgraniczną świadomością Boga
przejawioną wszędzie
JAM JEST światłością najświętszą miejsca
JAM JEST synem Bożym
JAM JEST światłością na świętej górze Boga

*Imię Boga JAM JEST i jest ono tutaj wymienione dwukrotnie- raz chodzi o niebo,
raz o ziemię. Oznaczono JAM JEST na ziemi tym JAM JEST, którym JAM JEST w niebie.
Jest to afirmacja istoty, jak w górze, tak i na dole. Dla celów afirmacji, uczniowie powinni
przyzwyczaić się do powtarzania imienia Boga z naciskiem na JAM jako Boskim Ego, które
jest ponad nim w Bogu a poniżej przejawia się w sercu jako troisty promień Trójcy.KUTHUMI
JAM JEST Światłem

JAM JEST światłem, płonący światłem,
Promiennym światłem, potężnym światłem.
Bóg spala ciemność we mnie,
Przemieniając ją w światło.

JAM JEST dziś ogniskiem centralnego słońca.
Przepływa przeze mnie kryształowa rzeka,
ŚWIATŁA żywa fontanna,
Której naznaczyć nigdy nie mogą
Myśl ludzka ani uczucie.
JAM JEST przybytkiem Boskości
Ciemność, która mnie wykorzystywała
pochłonięta jest.
Potężną rzeką światła, którą JAM JEST!


JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST ŚWIATŁEM.
Żyję, żyję, żyję w świetle.
JAM JEST światła pełnym wymiarem;
JAM JEST światła najczystszym zamiarem.
JAM JEST światłem, światłem, światłem
Zalewając świat, dokądkolwiek idę,
Błogosławiącym, potęgującym i głoszącym
Cel niebieskiego królestwa.BALSAM Z GILEADY

Miłość Boża, nieśmiertelna miłości,
Promieniem twym otul wszystkich:
Ześlij z góry współczucie,
By podnieść ich wszystkich w górę dzisiaj!
Pełną twej mocy
Zlej twe wspaniałe promienie
Na ziemię i wszystko na niej,
Gdzie życie zdaje się być w cieniu!
Niech światło Boga buchnie płomieniem,
By uwolnić ludzi od bólu;
Podnieś i odziej ich, Boże,
W potężne twe imię, JAM JEST!


HELIOS
HYMN DO SŁOŃCA

O, potężna Obecności, JAM JEST
wewnątrz i poza Słońcem:
Witam twe Światło, które zalewa całą
ziemię, w moim życiu, umyśle, duchu
i duszy.
Promieniuj i zapłoń twym Światłem!
Skrusz kajdany ciemności i przesądu!
Napełnij mnie wielką jasnością twego
ognistego białego blasku!
JAM JEST twym dzieckiem i każdego dnia
stanę się pełniejszym twoim przejawem!WESTA
NOWY DZIEŃ

Heliosie i Westo! Heliosie i Westo! Heliosie i Westo!
Niech Światło wpłynie w moją istotę!
Niech Światło poszerzy się w środku mego
Serca!
Niech Światło poszerzy się w środku ziemi
I niech ziemia zostanie przemieniona w Nowy
Dzień!CHROŃ NASZĄ MŁODZIEŻ

Umiłowany Niebieski Ojcze! Umiłowany Niebieski Ojcze!
Umiłowany Niebieski Ojcze!
Zawładnij dziś naszą młodzieżą
Rozpal w niej promień możliwości
Wyzwól potężną moc doskonałości
Wzmocnij kosmiczną inteligencję w
każdej godzinie
Chroń, broń jej Boskiego wzoru
Spotęguj Boski zamiar
JAM JEST, JAM JEST, JAM JEST,
Mocą nieskończonej Światłości
Płonącą przez naszą młodzież
Przynoszącą kosmiczny dowód
Prawdy i do przyjęcia
Pełną mocą kosmicznej Światłości
Każdemu dziecku i synowi- mężczyźnie
W Polsce i na świecie!
Umiłowana JAM JEST! Umiłowana JAM JEST!
Umiłowana JAM JEST!


SAINT GERMAIN
JAM JEST Światłością serca

JAM JEST światłością serca

Co lśni w ciemnościach bytu
zmieniając wszystko w złocisty skarbiec

Umysłu Chrystusa.
Wysyłam mą miłość na

Zewnątrz w świat,

By wymazywać wszelkie błędy

I przełamywać wszystkie bariery.

JAM JEST mocą mojej Nieskończonej Miłości,

Potęgującą się

Aż do zwycięstwa, na wieki wieków!DO SIEDMIU ARCHANIOŁÓW
(pień)

Michale, Michale, Michale
Księciu Archaniołów
Ze wszystkich wdzięcznych serc
Płyną pieśni pochwalne
Z powodu twej niebiańskiej obecności
Wszyscy na ziemi Cię wielbią
Bóg ze Słońca
W pełnym tego słowa znaczeniu.