Wiedza


do stosowania:
Zawsze i wszędzie użytkuję "Potężną, Wieczną Obecność JAM JEST"

„JAM JEST” w Bogu i z Bogiem”  


JAM JEST ESENCJĄ BOGA WIBRUJĄCEGO W CZĘSTOTLIWOŚCI NIEŚMIERTELNEGO I WIECZNEGO ŻYCIA. PRZEJAWIA SIĘ TO WE MNIE JAKO ŻYCIE, MOC I ODNOWIENIE.

Bóg który jest Postępem, w niczym nie zazna porażki.

Rozkaz: "Słyszeć, ośmielać się, czynić i być milczącym".
/nie dyskutowanie o prawdach pouczeń/

"Wołam o prawo wybaczenia" /musisz być świadomy tego, kto i gdzie ma wybaczyć/

"Coś na czym skupi się Twoja uwaga i spojrzenie, zostaje ocenione i zmuszone do tego, aby weszło i zamieszkało w Twoim świecie."

W chwili, w której staniecie się świadomi tego, że "JAM JEST" to Pełna Działalność BOGA - zawierająca w sobie wszelkie cechy Boskości - zyskacie momentalnie do dyspozycji pełne użytkowanie owej Potężnej Mocy (...) Wypełnijcie swój świat Obecnością którą "JAM JEST", a czyniąc to poczujcie, że robicie to świadomie.

pamiętaj zawsze, że:
 „Bóg w Tobie jest Twoim Zwycięstwem; Obecność JAM JEST, która bije w Twym sercu jest Światłem BOGA, który nigdy nie zawodzi i że przez zaakceptowanie tej Obecności Twoja moc uwolnienia swej energii i kierowania nią jest nieograniczona”.
 
przy występowaniu problemów wielką moc ma świadomość:
BÓG we mnie, Obecność JAM JEST, manifestuje się, rządzi i rozwiązuje harmonijnie tę sprawę.


Bóg jest jedyną Inteligencją i Mocą działającą w moim świecie i sprawach.

dla wszystkich osób:
Istnieje jedynie Obecność JAM JEST, Inteligencja, Światło i Moc, która działa.

naturalna działalność prądów życia:
Zewnętrzna działalność powinna zawsze zapraszać do przyjmowania Prądy Życia będące Niepokalaną Energią Kosmiczną, wiecznie płynącą przez atmosferę Ziemi.

uzdrawiająca siła:
Dzięki Mocy Cyklopei, Tajnej Gwiazdy Miłości, oraz Promieniom pochodzącym ze Złotego Miasta przez atmosferę ziemi Świadomie kierowane są prądy Uzdrawiającej Siły o potężnej Mocy. Są one, jak rozumiecie, ze względu na swoją naturę Energią Boga w Działaniu, są zatem Samo-utrzymujące się. Świadomość ich istnienia w jednostce pozwoli jej na skontaktowanie się z owymi Promieniami w dowolnym momencie. /przypis: stosuje dla siebie, domu, bliskich oraz kraju/

podtrzymywanie Boga w sobie:
Jeżeli wasze myśli z radością utrzymywane są na własnym Boskim "Ja" jako Źródle waszej Istoty i Życia, to owa Niepokalana Elektronowa Energia trwa w niesłabnącym działaniu, niezanieczyszczona ludzkimi dysharmonijnymi cechami.

powinienem wiedzieć:
„To, co „JAM JEST” znaczy”;
„To, czym „JAM JEST” dla was jest”;
„To, czym „JAM JEST” dla ciebie jest”;
„To, co dzięki „JAM JEST” możesz osiągnąć”.


prosta i czysta prawda:
„Mieć Odwagę, Czynić i Milczeć”. 

dwie czynności prawa:
Zawsze są dwie czynności Prawa, gdy wchodzisz w pełni w jego działanie; pierwsza to zagęszczenie, druga to przeobrażenie w eter. Idź za nimi w spokoju i nie pozwalaj, aby czas, miejsce albo jakiekolwiek inne sprawy przeszkadzały Ci. 

niezłomność:
Student powinien koniecznie utrzymywać w swym umyśle następującą Prawdę: gdy wprawione zostały w ruch Moc i Obecność "JAM JEST", to nie mogą One zawieść i nie przynieść Osiągnięć, tak samo jak Wszechświat nie może przestać działać.
/Medytacje nad JAM JEST, str. 102/

rozpoznanie i akceptacja Boga:
Metodą Wzniesionych Mistrzów na przestrzeni wieków, od niepamiętnych czasów, było świadome użytkowanie Obecności "JAM JEST", rozpoznanie i pełna akceptacja Boga w Działaniu wewnątrz jednostki, która coraz bardziej i bardziej wprowadza w niej Pełną Inteligentną Działalność Obecności Boga - Boskość.
/Medytacje nad JAM JEST, str. 105/


Prostym kluczem do Doskonałej Szczęśliwości  przynależnej jej podtrzymującej mocy jest Samokontrola i Samo-korekta. Bardo łatwo ją urzeczywistnić, gdy jednostka nauczy się, że jest Obecnością "JAM JEST" oraz Inteligencją kontrolującą i rozkazująca wszelkim rzeczom.
(...) Nadszedł czas, w którym wszyscy muszą pojąć, iż myśl i uczucia stanowią jedyną i Najpotężniejszą Moc Twórczą w Życiu oraz we Wszechświecie (...)
/Medytacje nad JAM JEST, str. 110, 111/


Największymi rzeczami, których cała ludzkość poszukuje są w rzeczywistości Pokój i Wolność, które zawsze są bramą do szczęśliwości. Istnieje wyłącznie jedna możliwa do przejścia droga, aby to osiągnąć i jest nią poznanie Boga, Obecności "JAM JEST" oraz zrozumienie, że owa Obecność jest w każdej chwili jedyną działającą Inteligencją w waszym Życiu i świecie. A zatem trzymajcie się tego życia i żyjcie tym.
/Medytacje nad JAM JEST, str. 127/


Student czy jednostka która chce zrobić szybki postęp w kierunku Światła nigdy nie powinna zasnąć, zanim świadomie nie wyśle Miłości każdej jednostce, co do której czuje, że ją kiedykolwiek skrzywdziła. Owa miłosna Myśl podąży bezpośrednio, jak strzała, do świadomości drugiej jednostki - ponieważ nie może zostać zatrzymana - gdzie wygeneruje swoje Cechy i Moc, które z całkowitą pewnością powrócą do swego nadawcy.
/Medytacje nad JAM JEST, str. 132/

(...) Pamiętajcie, istnieje wyłącznie jedna rzecz we Wszechświecie, która jest stała, rzeczywista i Wieczna. Jest Nią Obecność "JAM JEST" Bóg w tobie będący Właścicielem, Twórcą i Inteligencją zarządzającą wszelką przejawioną formą. Wiedza, że to ty jesteś ową Obecnością "JAM JEST", Ukochany Studencie, wprowadza ciebie w stan niezależności od wszelkiego zewnętrznego przejawienia.
/Medytacje nad JAM JEST, str. 143/


Każdy student musi zrozumieć, że jego jedyną sprawą jest harmonizacja, przyśpieszenie i rozszerzanie własnego umysłu i świata. Im prędzej studenci zrozumieją, że nadrzędnym wymogiem Wielkiego Prawa ich własnej Istoty jest harmonia umysłu i uczuć, tym szybciej przejawi się w nich Doskonałość. Dopóki to nie będzie utrzymywane, nie będą w stanie wykroczyć poza pewien etap własnego rozwoju. 
/Medytacje nad JAM JEST, str. 177/

Gdy jakieś jednostki przychodzą do ciebie i pytają o użytkowanie jakiegoś Prawa, zawsze rozpoczynaj swoją wypowiedź tak: "Jesteś jednostką wolnej woli, lecz oto co ja czuję w odniesieniu do tego". 
/Medytacje nad JAM JEST, str. 184/


Student, który jest wystarczająco silny, wystarczająco nieustępliwy, aby stać samotnie ze swoją "Potężną Obecnością "JAM JEST", nigdy nie oddzielając sie nawet na godzinę od Obecności i Mocy Boga, odnajdzie siebie równomiernie wzrastającego w owej Potężnej Doskonałości, na zawsze wolnym od wszelkiego poczucia, czy rozpoznania jakiekolwiek ograniczenia.
/Medytacje nad JAM JEST, str. 198/


Rzeczą prostą, lecz wielce cudowną jest przekazywanie podziękowania każdej nocy i poranka za cudowną Obecność Życia ożywiającą nasz umysł i ciało. Rzeczą potężną jest głębokie odczuwanie owego dziękczynienia za Obecność Życia utrzymującą wewnątrz siebie wszelkie rzeczy. Po prostu bądź wdzięczny Życiu za wszystko, czym Ono jest i co w Sobie zawiera. To sama Obecność Życia umożliwia Nam czynienie rzeczy, jakich jesteśmy świadomi i jakie pragniemy czynić, gdyż nie jesteśmy w stanie poruszać się bez owej Obcości. Nie potrafimy nawet myśleć. 
/Medytacje nad JAM JEST, str. 217/


Bardzo prostą rzeczą jest, o ile studenci rozumieją ją i stosują, nieskupiania własnej uwagi na jakiejkolwiek osobowości i trzymanie się tylko następującego oświadczenia " JAM JEST jedyną Obecnością tutaj". Otwiera to dla nich drzwi - i to bardzo szeroko!
/Medytacje nad JAM JEST, str. 218/

Od Jezusa Chrystusa:
Wielce nalegam, ukochane dzieci Boga, abyście patrzyły na Mnie jak na starszego brata będącego w jedności z wami. Gdy powiedziałem: "JAM JEST z wami zawsze", znaczy to, że Obecność "JAM JEST", która JAM JEST i którą wy jesteście stanowi jedność. Stąd, czyż nie widzicie, w jaki sposób "JAM JEST z wami zawsze"? Rozmyślajcie nad tym głęboko i próbujcie poczuć realność tego.
/Medytacje nad JAM JEST, str. 248/


Zawsze zwracaj się do swojej "Obecności JAM JEST" oraz żądaj zrozumienia i zobaczenia jasno planu, za jakim powinieneś podążać
/Medytacje nad JAM JEST, str. 276/


Ukochani Studenci, wy którzy tak żarliwie poszukujecie Światła wiedzcie, że istnieje wyłącznie Jedyna Obecność będąca waszą Niezwyciężoną Ochroną i jest nią "Wielka Obecność JAM JEST", Bóg wewnątrz was. Nigdy nie pozwalajcie, aby wasza uwaga utrzymywana była na takich zewnętrznych manifestacjach jak: astrologii, mocy liczb, spirytyzmie, czy jakiejkolwiek z tych rzeczy, które ściągają waszą uwagę z "Potężnej Obecności JAM JEST" będącej waszym Rzeczywistym Ja.
Jeżeli będziecie się zawsze do Niej zwracali poprowadzi was Ona Ścieżką Światła, na której rozrzucono najbardziej wyszukane kwiaty, których zapach otoczy was siłą i "pokojem dającym zrozumienie", owym pokojem zewnętrza, która umożliwi wam wkroczenie do Wielkiej Ciszy, gdzie odnajdziecie Największą, Niepokalaną Działalność Boga - "Obecność JAM JEST". 

Przypomina nam to stare, sprawdzone Oświadczenie:"Wpierw szukajcie Królestwa Niebieskiego, a wszelkie rzeczy zewnętrzne zostaną dodane, lub przekazane do waszego użytkowania, pod wasze rozkazy". Owym Królestwem Niebieskim jest "Potężna Obecność JAM JEST", wasza jedyna Rzeczywistość, która jest Właścicielem i Darczyńcą wszelkich rzeczy wykreowanych i przejawionych.
 /Medytacje nad JAM JEST, str. 288/

Powiadam wam szczerze z Mojego własnego Doświadczenia, że musimy zaakceptować Jedyną Obecność, Inteligencję i Moc, a następnie zażądać Jej, jako naszej własnej w każdej naszej myśli i działalności. To jedyny sposób, w jaki owa Potężna Doskonałość może zostać przeniesiona do zewnętrznego przejawienia i w pełni waszego użytkowania.
 /Medytacje nad JAM JEST, str. 295/

W świadomości tego, że jesteście"Obecnością JAM JEST" działającą w każdej chwili musicie w chwili rozpoznania wiedzieć, że jesteście niezwyciężonym magnesem przyciągania, który sprawia, iż każda działalność Wszechświata spieszy, aby wypełnić waszą potrzebę. 
 /Medytacje nad JAM JEST, str. 296/

Jeżeli miałeś wystarczająco dużo nieszczęścia, aby wytworzyć dysharmonie, nieład, ograniczenia, to czy nie dostrzegasz, że tylko ty, poprzez Moc własnej "Obecności JAM JEST", Pochłaniającego Płomienia, musisz świadomie wołać do Prawa Przebaczenia i pochłonąć przy pomocy owego Płomienia Życia, którym jesteś, wszystko w swoim świecie co wykreowałeś błędnie? 

Ważne jest wiedzieć, że owa Jedyna Potężna Energia czyni wszelkie rzeczy zgodnie z cechami, jakie Jej nadajesz, czy życzeniami, jakie pragniesz zrealizować.
 /Medytacje nad JAM JEST, str. 299/


Gdy uświadomicie sobie, że "JAM JEST" to jedyna Obecność, Moc i Zdolność myślenia w komórkach waszego mózgu i zaakceptujecie wyłącznie Działalność "Obecności JAM JEST" to uczynicie Ją Wszech-Mocną, spełniającą każde zewnętrzne pragnienie. Dlatego, gdy pragniecie czegoś niezbędnego w waszej zewnętrznej działalności, to "Obecność JAM JEST" to wytwarza ze względu na wasze świadome żądanie, co nie ma nic wspólnego z tak zwanym ludzkim pragnieniem. 
 /Medytacje nad JAM JEST, str. 302/


Podróżując Ścieżką Światła odkryjecie, że najprostszym sposobem na pokonanie zaburzeń jest odwrócenie się od danej rzeczy i zapomnienie o niej.

Do błędnej działalności mówcie: "To nie jest właściwe, po czym szybko od tego odejdźcie. Unikniecie w taki sposób zaburzenia, które się akumuluje". 

Dla przeciętniej jednostki bardzo trudno jest zrozumieć, że najszybszym sposobem na zatrzymanie wszelkiego rodzaju zakłócenia jest przestanie rozprawiania na ich temat Jedyną rzeczą, jaka potrzebuje twojej uwagi to to, co znajduje się w twojej aurze. Rzeczy w twojej aurze mogą przejawić się wyłącznie poprzez twoje uczucia. Słowo mówione nie zarejestruje się na twojej Wewnętrznej atmosferze, jeżeli nie będzie ono przepełnione rodzajem potępienia, czy złości.

Gdy nadchodzi pragnienie: "Chciałbym to, czy tamto, uczyniłbym to, czy tamto" zahamujcie je natychmiast i powiedzcie: "Tutaj działa wyłącznie Bóg". 

Jeżeli jednostka nie rozumie, że musi zarządzać przepływającą przez nią energią i gdy napotyka na niezgodny element to przepływająca energia nabiera cech tej niezgodności, a jednostka powinna natychmiast to zahamować, lub zmienić przy pomocy Miłości jej cechę. Gdy w moim doświadczeniu napotykam na niezgodny element mówię po prostu: "Spójrz! Zamykam drzwi - zostajesz na zewnątrz". 

Jeżeli ktoś skoryguje swoje zakłócające uczucia pozwoli "Wielkiej Obecności JAM JEST" na to, aby zalała jego świat wszelką Doskonałością. Jeżeli jednostka nie skoryguje sama siebie, to jak mogłaby kiedykolwiek osiągnąć Wieczne Zwycięstwo?
"Obecność JAM JEST" to Wszechmoc Wszechświata czyniąca owa korektę. Pozwalajcie płynąć "Obecności JAM JEST", aż wymyje Ona wszystko do czysta.
Gdy wasza uwaga silnie skupiona na "Obecności JAM JEST", którą jesteście, to jest to tak, jak gdybyście byli subtelną gąbką, przez którą przelewa się owa Niepokalana Energia, czyszcząc ją z wszystkich niedoskonałości.
Gdy zatrzymujecie niezgodę, to "Potok Obecności JAM JEST" automatycznie wymusza wszelkie nieczystości. Tak oto posiadacie w swoich rękach Nieograniczoną Moc, aby intensyfikować własne, słuszne rozkazy.
  /Medytacje nad JAM JEST, str. 307-310/

Zawsze pamiętaj, że jesteś Mistrzem tego, co wkracza do twojego świata myśli, a jeżeli nie uświadamiasz sobie, że jesteś Mistrzem, jesteś podatny na wpływ wszelkiego rodzaju myśli i uczuć.
Dla innych wiedz: "JAM JEST Obecnością realizującą dla .... osiągnięcie ...." 
Jeżeli poświęcasz uwagę uwarunkowaniom związanym z zaburzeniami przekazujesz moc czemuś innemu, niż swojej "Obecności JAM JEST".
  /Medytacje nad JAM JEST, str. 314/


Jednostki przez długi czas zastanawiały się, jak dostąpić Chrystusowej Świadomości. Pierwszym potężnym krokiem jest uznanie "Wielkiej Obecności JAM JEST", Boga mieszkającego w was. Drugim krokiem jest użytkowanie "Obecności JAM JEST", albowiem gdy powiadacie "JAM JEST" ze zrozumieniem tego, co Ona oznacza, to w dokładnie tej chwili wkraczacie w Chrystusową Świadomość   
/Medytacje nad JAM JEST, str. 316/

Stajesz się Mistrzem i posiadasz Władztwo nad swoim Życiem i światem w chwili, w której uznasz, że Energia, Moc i Inteligencja których użytkujesz pochodzą od "Potężnej Obecności JAM JEST".  

/Medytacje nad JAM JEST, str. 319/


Czyż nie widzicie, Ukochani Studenci, jak bardzo, bardzo niemądre jest trzymanie się akceptacji pozorów, poprzez sugestie, czy w inny sposób, których nie chcecie, cz chodzi tu o sprawy narodowe, lokalne, czy osobowe, skoro posiadacie tak nadzwyczajny przywilej wprowadzania do działania "Potężnej Obecności JAM JEST", aby korygowała wszystko to, co posiada pozory rzeczy mniejszej niż Doskonałość? .  

/Medytacje nad JAM JEST, str. 322/

Przyczyna dla której dałem wam użytkowanie Promienia, czy Płomienia poprzez dłoń jest fakt, że umysły niektórych dostrajają się szybciej, niż podnosi się struktura atomowa ich ciała. Przesuwanie ręki nad ciałem utrzyma i podtrzyma wyrównanie przyśpieszenia umysłu i podnoszenia struktury atomowej do punktu równowagi.  

/Medytacje nad JAM JEST, str. 331/


Jeżeli ktoś rozpozna, że wpada w irytację powinien pochwycić wodze i wydając rozkaz przez "Obecność JAM JEST" deklarować, aby zarządzane to było harmonijnie. Pozwólcie Mi tutaj ponownie przypomnieć studentom, że rzeczą największą w ich postępie stanowi Samokorekta i nie istnieje osoba, miejsce, warunki czy rzeczy, które mogli by winić za to, co goszczą u siebie, oprócz samych siebie. Dla ich przyszłego postępu jest to sprawa nadrzędna.  

/Medytacje nad JAM JEST, str. 330/

Ponownie powtórzę studentom, aby byli wielce podniesieni na duchu ze względu na kroki, które pokonują na drodze do Samokontroli, coraz pełniejszej akceptacji tych Potężnych Praw Życia oraz ich gotowości stosowania potężnego, bicza Samokorekty, albowiem powiadam wam otwarcie, a mówię z doświadczenia, że zewnętrzna działalność, którą nazywamy "ludzką" musi zostać bez niepewności złojona, zanim się ja podporządkuje Boskim Rozkazom.

/Medytacje nad JAM JEST, str. 331/


Przemawiam z doświadczenia. Nie jest możliwe dzielenie uwagi, albowiem wszystko musi zostać przekazane "Obecności JAM JEST", aby przejść poza pewien punkt w osiąganiu.   

/Medytacje nad JAM JEST, str. 330/


Studenci powinni pamiętać, że gdy powiadają "JAM JEST" sprawiają, iż zewnętrzna działalność staje się Potężnym Magnesem dla Światła, które do nich dociera i się rozszerza.
/Medytacje nad JAM JEST, str. 334/


Ci, którzy rozumieją stosowanie Wiedzy o ,JAM JEST” nie potrzebują nigdy,
przenigdy być dręczeni przez dysharmonię, czy zakłócenia we własnym domu,
świecie czy działalności, albowiem jedynie ze względu na brak uznawania i
akceptowania Pełnej Mocy owej Potężnej Obecności jednostki pozwalają ludzkim
koncepcjom i tworom na zakłócanie siebie.
Student powinien nieustannie spoglądać do wewnątrz swojego ludzkiego ja i
rozpoznawać, jakie znajdzie tam nawyki, czy twórczość, które potrzebują zostać
wyrwane i usunięte, albowiem uwolnić może się on wyłącznie przez odmawianie
istnienia utrzymywanym nawykom osądzania, potępiania i krytykowania.
Prawdziwą działalnością studenta jest jedynie udoskonalenie własnego świata, a
nie może tego dokonać tak długo, dopóki widzi niedoskonałość w świecie innego z
Boskich dzieci.

/Medytacje nad JAM JEST, str. 334/

Proszę was, Ukochani Studenci, nie trwajcie przy ograniczaniu siebie przez ludzkie koncepcje. Oznajmijcie i poczujcie swoja niezwykłą zdolność do użytkowania tych Praw i kierowania tą Potężną Energią dla własnej Wolności i Doskonałości. Usiłujcie uświadamiać sobie, że wasza ludzka forma nie jest gęstą kreacją, trudną do manipulowania nią. Usiłujcie poczuć ją jaką przezroczystą substancję, która podąża za waszym najdrobniejszym kierowaniem. Mówcie do swojego ciała! Rozkazujcie mu, albo było silne, otwarte wyłącznie na Świadomość Wniebowstąpionego Mistrza, aby było doskonałą Ekspresją Boskiej Mocy "Potężnego JAM JEST " i przyjęło Jego Piękno Formy i Wyrazu. 
/Medytacje nad JAM JEST, str. 356/


Umiłowane Dzieci Światła! Powstańcie! w Potężnej Chwale swojej Prawdziwej Istoty. Postępujcie naprzód! w kierunku Potężnej Niezwyciężonej Obecności. Bądźcie! "Światłem Boga, które nigdy nie zawodzi". Poruszajcie się! ubrani w Światło Transcendentalnej Chwały waszego Boskiego "Ja" i Bądźcie Wolni!
/Medytacje nad JAM JEST, str. 357/

Nakłaniam studentów, z całą szczerością Mojej Istoty, aby nieustannie ładowali wszystko, co znajduje się w zakresie działalności ich własnych myśli i uczuć Miłością, Obfitością i Doskonałymi Osiągnięciami.
Czyńcie takie nadawanie cech z dynamiczną energią! Włóżcie do tego wielkie uczucia i pewność, a zobaczycie także zmiany w swoim świecie działalności i otoczeniu, że będzie to niemal porównywalne do pocierania "Lampy Aladyna"
Mówię do was z całej Miłości Mego Serca: Użytkujcie! Użytkujcie! Użytkujcie! to Potężne Zastosowanie prowadzące do waszej własnej Wolności.  
/Medytacje nad JAM JEST, str. 375/


Ćwiczcie się w uciszaniu zewnętrza, nawet jeśli czynilibyście to tylko parez pięć minut trzy razy dziennie w ciągu dnia. Na końcu ciszy z całą spokojną szczerością własnej Istoty przywołajcie "Potężną Obecność JAM JEST " do działania, a otrzymacie wszelki dowód jakiego sobie życzycie na Obecność, Moc i Władztwo waszego "Potężnego Boskiego Ja"
/Medytacje nad JAM JEST, str. 358/


Tak jak morze trzyma w swoich objęciach wszelkie stworzone Życie przeznaczone dla tej sfery, tak powietrze trzyma w swoich objęciach stworzone formy Życia przynależne do niego. One to są dwoma wiecznie aktywnymi więzami pomiędzy człowiekiem a Boskością, jak również pomiędzy ciałem fizycznym a Białym Ognistym Ciałem. Możemy wzywać te formy Życia, aby przekazały nam to, co najlepsze ze swojego żywiołu.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 20/


Ci którzy doświadczają dysharmonii powinni udać się tam, gdzie będą w stanie być całkowicie spokojni i gdzie nie będzie im się przeszkadzało. Wtedy niechaj wkroczą wedle swoich najlepszych umiejętności we Wielką Ciszę, a gdy stania się cisi niech powiedzą: "Potężna Obecności JAM JEST! Żądam poznania właściwego nastawienia i działalności, jaką powinienem wykonać, aby poprawić i rozwiązać ten problem!. Jeżeli odpowiedz nie nadejdzie natychmiast, codziennie wkraczajcie ponownie w Ciszę i ponownie żądajcie, aby pojawiła się Boska Odpowiedź. Żądajcie również, aby poprzez Wewnętrzną Wizję ukazano wam każdy szczegół konieczny do wykonania. Wtenczas całkiem nagle, możliwie że w najbardziej nieoczekiwanej chwili, do waszej zewnętrznej świadomości dotrze pełne niezaprzeczalne rozwiązanie problemu lub sytuacji.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 22/


Wiedząc, że zewnętrzny umysł, czyli świadomość jest potężnym wehikułem przez który świadomie może być kierowana potężna Energia Boga, wie się, że w każdej chwili roztacza sie wokół nas najsilniejsza Obecność służąca Ochronie, Kierownictwu, Najwyższym Rozwiązaniom i Poprawianiu każdych warunków, jakie przynoszą nam okoliczności.Oszczędziło by to jednostce tak wielu cierpień, gdyby przy pierwszej oznace jakiejkolwiek zakłócającej dysharmonii przeniosła się ona jak gdyby do Serca tej Potężnej "Obecności" i powiedziała: "Pozorne zewnętrzne popełniło błąd. Wołam do Twego Prawa Przebaczenia. Spraw, aby zostało to poprawione szybko i całkowicie"
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 24/

Student, który ma zostać bezpiecznie zakotwiczony musi zawsze zwracać się do Potężnej Mistrzowskiej "Obecności", do otaczającego go Boga i tam poszukać odpowiednich rozwiązań każdego problemu, z jakim jest konfrontowany. Poza momentami, w których przekazywane sa mu Nauki w formie słów Student zawsze powinien zwracać się do Potężnej "Obecności" wewnątrz siebie i utrzymywać tam uwagę usilnie skupioną do czasu, gdy pojawi się potrzeba mu Odpowiedź na każde pytanie. Gdy szczery Student zwróci się z żarliwą determinacją do otaczającej go Mistrzowskiej "Obecność" , to będzie do swoich usług posiadał Najpotężniejsze Siły Wszechświata, a to spowoduje, że to Potężne Siły pospieszą mu z pomocą, cokolwiek będzie mu potrzebne. Gorliwi Studenci, którzy to uczynią niedługo będą dotykani przez zewnętrzne tego oznaki.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 34/
Studenci powinni mieć całkowitą wewnętrzną pewność, że żadna nienawiść, plotki, krytycyzm, ani potępienie zewnętrzne nie jest w stanie ich skrzywdzić. Jeżeli stają się świadomymi którejś z tych rzeczy będą wiedzieli, że istnieje jedynie działający Bóg, to przemienią oni warunki, a siła ta zostanie użyta dla ich własnej korzyści.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 35/


Każdy Student powinien rozumieć, że wszelkie warunki z jakimi się spotyka z zewnętrzu zwracają mu cechy, jakiej im nadaje, skąd wynika konieczność oglądania, poznawania i odczuwania wyłącznie Boga w Działaniu, w każdej sytuacji. Gdy Wielkie Prawo uderza w konkretny punkt Działalności, to zawsze znajduje Ono Drogę do osiągnięcia rzeczy potrzebnej dla danego celu. Motywem zawsze jest tu odwrócenie procesu osądzania przez wszelką zewnętrzna działalność.  
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 34/


Boska Miłość: Skupcie swa uwagę na fakcie, że Miłość jest Mocą Kontrolującą we wszystkich warunkach, zawsze wiedząc, że jest to Boska Miłość. Cecha ta przejawia się w ludzkiej miłości, jakiegokolwiek rodzaju, i podnosi ja w harmonii z Boską Miłością. Zawsze wiedzcie, że w każdym Żądaniu Bóg jest Mocą Podtrzymującą. Musicie być nieustannie świadomi tego faktu przy użytkowaniu wszelkiego Prawa. Pamiętajcie, że we wszelkim świadomym użytkowaniu Prawa to wy zawsze jesteście tymi, którzy określają, jakie cechy pragną przejawić i utrzymać! 
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 39/

  (...) Mądrym jest dla wszystkich podtrzymywanie świadomości, że Działalność Boga znajduje się w tym domu i wszędzie wokół niego i że istnieje jedynie Bóg, który działa. Gdy myślisz o sąsiadach, wiedz, że Bóg rządzi ich wszelkimi aktywnościami w odniesieniu do tego domu. Zajmij się konkretną rzeczą na początku i intensywnie odwróć dotyczące jej negatywne działanie w swej myśli i uczuciu. Pozorna głębsza akceptacja negatywnych zamiast pozytywnych warunków w ludzkiej świadomości jest mentalnym przyciąganiem grawitacyjnym i wynika z fizycznej gęstości substancji ciała.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 40/
 Utrzymywanie przez jednostkę stałej świadomości, że "Bóg jest jej Doskonałym Zdrowiem, Bogactwem i Sam Podtrzymuje Siebie" zabierze ją do pełnej widzialnej manifestacji takich warunków. Wiedz że: "Bóg wewnątrz ciebie jest Strażnikiem tego Cennego Domu. Wiedz też, że Bóg wytwarza do naszego widzialnego użytkowania wielką obfitość i pieniądze, tak szybko jak tylko potrzebne nam jest posłużenie się nimi. Wiedz, że nigdy nie jest za późno oraz, że wszelkie nasze pozorne obowiązki są dla nas załatwione na czas.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 40/


 Gdyby każda jednostka z całą szczerością zwróciła się i poprosiła Boską Miłość i Mądrość, aby ją prowadziły w każdej chwili i żyła w zgodzie z tym, to w okresie krótszym niż rok, być może w ciągu sześciu miesięcy, ludzkość nie stałaby już w obliczu żadnych problemów. Jeżeli chcesz, aby coś się spełniło, dobrze jest to coś afirmować, lecz również dobrze jest to napisać i powiedzieć - "Boże! Potężna Obecności JAM JEST spraw, aby to się spełniło! Gdy w jakim momencie wydaje ci się, że możesz popełnić jakiś błąd, zawsze przyjmij konkretne stanowisko i powiedz, że może z tego powstać jedynie dobro. Zawsze wiedz, że Bóg kieruje każdą twoją decyzją z Mądrością oraz że decydujesz się szybko i słusznie uczynić Rzecz Doskonałą, po czym wykonaj ją.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 57/

 Gdy pojawia się cokolwiek, co wywołuje najmniejszy lęk lub niepokój jednostka powinna natychmiast przypomnieć sobie o swej "Potężnej Obecności JAM JEST", o swym Wewnętrznym Mistrzu i prosić Go, aby natychmiast rozproszył wszelki lęk, jego przyczynę oraz skutek i sprawił, aby nie dotknął on nigdy więcej jej istoty i świata. Dlaczego Studenci Światła mieliby być nękani przez niepokojące elementy, czy warunki? Studenci Światła służący Światłu powinni żądać od Światła Wolności od wszelkich niepokojących warunków!
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 59/


 Istnieje szeroko rozpowszechniona w atmosferz sugestia dotycząca rzeczy przynoszących niepokój, a gdy Studenci stają się bardziej wrażliwi, muszą oni utworzyć dla siebie stałą ochronę przeciwko sugestiom pochodzącym z zewnątrz, bez znaczenia, gdzie się znajdują.
 Przydatna afirmacja:  "Ja moja Chrystusowa Jaźń,  Potężna Obecność JAM JEST, zabraniam każdemu atomowi mojego zewnętrznego umysłu i ciała akceptować cokolwiek i skądkolwiek, co jest niższe niż sam Bóg. Ja, moja Chrystusowa Jaźni, Potężna Obecność JAM JEST, rozkazuję ci otrzymywać i na stałe zapisywać Wieczną Działalność mojego pełnego Oświecenia i Wolności na wszystkich płaszczyznach"

"Potężny Wzniesiony Jezus Chrystus przebywający we mnie i będący działającą Boską Doskonałością jest moją Ochroną, Obroną i Wybawieniem od wszystkiego, co niepożądane" Kiedykolwiek jednostka wytrącona zostaje z Boskiej Równowagi, włącza się wewnętrzny ruch, który nadal może płynąć przez następne godziny, czy dni, a jednostka może być całkowicie nieświadoma, co jest jego przyczyną.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 62/

Przyjmijcie bardzo zdecydowaną postawę, że nic nie wejdzie do waszego domu poza Potężną Chrystusową Obecnością, która jest tam na stałe ustanowiona tak, że wszyscy, którzy wejdą związani będą Boską Miłością do działania w doskonałej kooperacji ze wszystkimi w domu. Wiedzcie, że każdy kto wejdzie przez wasze drzwi zostaje pojmany w Potężne Objęcia Boga i utrzymywany tam na zawsze. Niechaj stanie się to waszą stałą świadomością, a sprawi to, że możliwa się stanie konkretna praca dla jednostek, które wkroczą do waszego domu.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 64/

To wy jesteście zawsze tymi, którzy muszą stworzyć obraz i odcisnąć go na swym wnętrzu, a "Obecność" wewnętrzna przyniesie przejawienie. Gdy tylko tworzysz obrazy, ujawniają się one bardzo szybko. Poczuj czyniąc jakąś rzecz, że czyni to Bóg i że dlatego musi to się urzeczywistnić.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 65/

Wyjaśni to wam bardzo wielką wagę kontroli nad własnymi myślami, albowiem tam, gdzie zostanie skierowana, energia ma obowiązek podążać. Stąd, jeżeli pozwalacie sobie na myśli lub świadomość złości, urazy, zazdrości czy też na rozproszenie własnej energii przez myśl o seksie, to nie czynicie nic innego, jak kierowanie tego Potężnego Strumienia w dół.

Dla domu: Nie ma znaczenia, jaka jest pozorna prowokacja. Nie wpuszczaj do swego wnętrza urazy, krytycyzmu, potępienia i wszystkiego innego, co nie jest w harmonii z Prawem.

Zawsze pamiętajcie: Nigdy nie macie do czynienia z osobami. Prawdą jest, że zawsze macie do czynienia z siłą, którą   musicie kontrolować, zanim pójdziecie dalej. Bez tej kontroli nie będziecie w stanie przejść poza pewien punkt, ponieważ w chwili nieuwagi uwalniacie siły, które zaszkodzą waszemu dalszemu rozwojowi w tym wcieleniu.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 69/

Wszyscy powinni ćwiczyć się w ciągłym przebywaniu wewnątrz własnego Magicznego Okręgu Płomienia Boskiej Miłości, który muszą świadomie zbudować wokół siebie. Rozmawiacie ze sobą wewnątrz tego Okręgu, albowiem nieistotne jest gdzie jesteście. Magiczny Okrąg tam jest. Gdy ktoś umocuje swą uwagę na Potężnej Obecności Boga, stworzy Magiczny Okrąg, w którym wykonywane będą potężne, pozorne Cuda. Ów Magiczny Okrąg będzie się nieustannie poszerzać i rozbudowywać, w zależności od szczerości i intensywności, z jaką uwaga utrzymywana będzie na Potężnej "Obecności".

(...) gdy dzieje się coś, że  pragniemy odpowiedzieć na atak fizycznie, w mowie, albo myśli - lub, że to czynimy - powinniśmy przyjąć następująca postawę: "Oto nic innego, jak siła, z którą trzeba sobie poradzić, a te osobowości są jedynie okazją dla mnie do nauczenia się, jak kontrolować te energię"
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 70/

Dziwną rzeczą jest, że ludzie pozawalają poprzez swe stare nawyki, aby ich uwaga wkraczała do negatywnych sytuacji, po czym pierwszą rzeczą, o której się dowiadują jest to, że mają kłopoty. W takich warunkach powinno pojawić się Świadome Żądanie: "Uwaga! Zewnętrzna działalność! Milcz w obecności Boga we mnie!"
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 71/

Gdyby Studenci powiedzieli do Potężnej "Obecności": "Boże! Pozwól mi patrzeć Twoimi Oczyma - moim Wewnętrznym Wzrokiem" i dodali: "Dziękuję za to, że widzę teraz  i na zawsze", to wielu przypadkach umożliwiłoby mi to szybkie wkroczenie do swego Wewnętrznego Wzroku, w zależności od swego Wewnętrznego Dostrojenia.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 71/

Bardzo istotne przy kontemplacji: Gdy staniecie się spokojni i wejdziecie głęboko, głęboko w Ciszę, powiedzcie: Wielkie Ja, przemów do mnie". Umysł nie jest w stanie pojąć niczego, co nie było by możliwe do osiągnięcia.
/Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 73/


Z pełni cierpliwości i zastosowania Obecności Boskiej Miłości do wszystkich spraw wynika pewna nagroda. W każdym działaniu, przy którym świadomość, czy uwaga utrzymywana jest na "Potężnej Obecności JAM JEST" aktywny jest element Boskiej Miłości. Ta naturalna Działalność może zostać w dużym stopniu zintensyfikowana poprzez dodanie do niej waszej świadomości Boskiej Miłości. (...) Bóg, "Potężna Obecność JAM JEST" działa poprzez Wolną Wolę jednostki w zależności od jej stopnia akceptacji, a jednostka będąca częścią Boga, posiadająca tę samą Jakość ma prawo i moc do tego, aby zwiększać i intensyfikować każdą z naturalnych Działalności Boga, na których skupi się świadomość. Gdy szczerzy studenci będą medytować nad tą szczególną działalnością, to pewnym jest, że odniosą wiele korzyści. 
Gdy świadomość Studenta z niezłomnym postanowieniem utrzymywana jest na jego najwyższym centrum, które przez ludzi nazywane jest szyszynką i przysadką mózgową, to rozpoznaje on i zaprasza Prądy, Promienie Światła i Miłości pochodzące od Elektronowego Ciała swojej własnej "Potężnej Obecności JAM JEST", jak również Pomoc potężnie zaawansowanych Indywidualizacji, czyli Wzniesionych Mistrzów przychodzących z tej Sfery Działalności.
 /Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 76/

Najbardziej podstawową rzeczą w ludzkiej działalności jest konieczność zdecydowanego odrzucania wszelkiego osądzania działalności innej ludzkiej istoty. Potępianie, krytykowanie, czy odczuwanie ciekawości co do spraw innych ludzi - poza życzeniem im "Z Bogiem!" oraz aby wszystko szło dobrze - nie jest dozwolone dla prawdziwego Studenta czy dla tego, który życzy sobie najwyższych osiągnięć.
Studenci i jednostki powinni zawsze pamiętać, że nie wolno im przeczyć temu, czego ktoś pagnie dokonać lub przy czym się upiera, albowiem ma on do tego prawo i wolność w użytkowaniu Potężnej Energii Boga, który jest Zasadą Życia ożywiającego go. Może on używać tej energii tak, jak wybierze do czasu, gdy jego doświadczenia nie sprawią, że odwróci sie i stanie twarzą w twarz do Światła z własnej woli. 
 /Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 77/

Zwracanie się do mediów nie jest dozwolone szczerym Studentom, ponieważ oznacza to, że dzielą oni swoją lojalność, albowiem Potężny Bóg w nas - Jeden Jedyny Bóg - nakazuje: "Nie będziesz miał cudzych Bogów przede Mną!" To, na czym skupia się wasza uwaga, staje sie waszym Bogiem, albowiem tam płynie wasza energia, a wasza energia jest waszymm Życiem! 
 /Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 78/

Gdy tylko pojawia sie perspektywa zakłócenia jakiegokolwiek rodzaju, bez znaczenia, jaka jest jego przyczyna, to twoim obowiązkiem jako Studenta Światła jest przyjęcie nieugiętej postawy: "Tylko Bóg działa w tej osobie, w tym miejscu, czy tych warunkach!". W taki sposób pzekazujesz moc tam, gdzie ma ona swoje prawdziwe miejsce i w taki sposób pozwalasz w pełni Wewnętrznej Mocy na przepływ Prądu Boskiej Miłości. Nieustające praktykowanie Mocy "Potężnej Obecności JAM JEST" sprawi, że staniesz się całkowicie Niepokonany!
 /Nauki Wniebowstąpinego Mistrza, str. 79/Usiądźcie w wygodnej pozycji i pozostańcie w ciszy, oddychajcie długo i głęboko. W tym czasie zwizualizujcie spiralę srebrno-białego światła, która unosi się nad waszym wirem mózgowym lub inaczej siódmą czakrą. U trzymajcie wizualizację przez kilka minut. Poczujcie tę energię i pozwólcie jej całkowicie na was oddziaływać. Poczujcie jak wypełnia całe ciało.
Następnie stanowczo, ale z respektem i głębokim szacunkiem przywołajcie Esencjonalne Ja lub inaczej Boskie Łono, by otoczyło was swoją świetlistą energią. Pozwólcie aby kolor, który ujrzycie, stał się manifestacją połączenia z Esencjonalnym Ja. Po kilku minutach, w ciszy oczekiwania, wdzięczności i nieskończonego podziwu poproście, aby Esencjonalne Ja, w odpowiedni dla was sposób pokazało wam, że wasze wzniesienie następuje. Odpowiedź otrzymacie w postaci symbolu, koloru, obrazu lub myśli. Każdy otrzyma ją w inny sposób. Pozostańcie w ciszy i pozwólcie Wielkiemu Kosmicznemu, Chrystusowemu Ja, otoczyć was swoją energią miłości, pogody ducha, harmonii, ciszy i wewnętrznego spokoju. Pozwólcie waszym uczuciom popłynąć bez oporu, ponieważ będzie to znakiem otwierdzenia, że proces następuje. Następnie poproście wasze Boskie Ja o wyświetlenie się ze świetlistą i energetyczną intensywnością w was i połączenie z waszym polem energetyczno-wibracyjnym. Pozwólcie czasowi i przestrzeni, aby mogło się to wydarzyć. Zakończcie wypowiedzeniem oświadczenia:
Z mocą, którą obdarzyło mnie moje Esencjonalne Ja, deklaruję wolę przejawienia się siły, łaski, przewodnictwa i mądrości w każdym moim działaniu. Umiłowana Esencjo Światła, proszę, abyś od teraz była obecna w moim życiu, kierując wszystkimi moimi działaniami i tworząc światło i rozumienie we mniej tak abym mógł(a) ujrzeć moją nieskończoną i wieczną rzeczywistość. Od teraz, Ty i ja, jesteśmy jednym. Wybieram to i deklaruję wolę, aby tak się stało. Dziękuję za moc uaktywnienia i połączeniaj która pozwoli mi pobierać i przesyłać światło uniwersalnej miłości każdemu i do każdego miejsca. Niech tak się stanie.

Jeśli nie będziecie wykonywać tego codziennie, róbcie to przynajmniej dwa razy w tygodniu.
/Praktyka uniwersalnej, międzywymiarowej i boskiej komunikacji z Waszym Esencjonalnym Ja czyli Świetlistym i Boskim Łonem - Ramaathis-Man, KROM, Przesłanie z Wielkiego Centralnego Słońca/

~

Pierwszą rzeczą, jaką powinniście zrobić, jest poproszenie waszego Esencjonalnego Ja, o połączenie z wami, w celu uaktywnienia gruczołów. Gdy już to zrobicie, zwizualizujcie obydwa gruczoły jako dwa srebrne diamenty, znajdujące się w złotej kuli. Wizualizacja jest niezwykle istotna i wymaga skupienia uwagi, przekonania oraz wiary, aby to, co wizualizujecie, mogło się wydarzyć. Następnie poprzez wasze Esencjonalne Ja czyli Boga w Was nakażcie gruczołom szyszynki i przysadki mózgowej, aby uaktywniły się w harmonijny sposób i rozwinęły cały swój potencjał tak, aby proces wzniesienia i międzywymiarowej komunikacji z wszechświatem mógł się dokonać. Wydajcie polecenie, by wszystkie przeszłe i przyszłe informacje, których potrzebujecie w obecnym momencie ewolucji stały się dla was dostępnej a boski plan mógł zostać w całości zrealizowany. Następnie musicie ujrzeć jak te dwa energetyczne diamenty zaczynają emanować intensywnym, srebrno-białym promieniowaniem rozprzestrzeniającym się w całym mózgu i reszcie ciała. Na zakończenie podziękujcie waszemu Wewnętrznemu Przewodnikowi za umożliwienie przeprowadzenia procesu i dokonanie transformacji waszego życia.
/Aktywacja szyszynki i przysadki mózgowej - Ramaathis-Man, KROM, Przesłanie z Wielkiego Centralnego Słońca/